கடின உழைப்பு ……

கடினமான பாதைகளே மிக அழகான
இடங்களுக்கு செல்கின்றன..!

கண்டுபிடிப்பாளர்கள்
சாதாரண மனிதர்களே.. ஆனால்
அவர்கள் தாங்கள் கற்ற கல்வியை
பற்றி அதிகம்
கவலைப்படாதவர்கள்..!

கடின உழைப்பு வெற்றியை
தராவிட்டாலும் வெற்றிக்கான
வாய்ப்பை நிச்சயம்
அதிகப்படுத்தும்..!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *